Yemliha Durmaz Menu

Bağlantı adresi:

Dış Alem Hesapları, 2013

Dış Alem Hesapları, 2013

AÇIKLAMALAR
Dış Alem Hesapları, Avrupa Hesap Sistemi (ESA 95) tablolarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bu tablolar oluşturulurken, T.C. Merkez Bankası tarafından ABD Doları ($) değerinden hazırlanan ödemeler dengesi istatistikleri kullanılmaktadır. ABD Doları değerinden oluşturulan tablolar, dış ticaret istatistikleri aylık ithalat ve ihracat kurları kullanılarak Türk Lirası değerine dönüştürülmüştür. Ödemeler dengesi tablolarındaki güncellemeler nedeniyle 2011-2012 yıllarına ait Dış Alem Hesapları tabloları da revize edilmiştir.
Yemliha DURMAZ
  • Lütfen yorum yaparken temiz ve anlaşılabilir bir üslup kullanın.